Valde

Anita Villeruša

Valdes priekšsēdētāja

Ārste-pediatre (Rīgas Medicīnas institūts); pabeigusi klīnisko ordinatūru un aspirantūru veselības aprūpes organizācijā un sociālajā medicīnā; ieguvusi medicīnas doktora zinātnisko grādu. Strādā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā kā asociētā profesore. Izveidojusi RSU Sabiedrības veselības fakultāti un teju 20 gadu garumā bijusi tās dekāne. Pārstāv Latviju Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijā (ASPHER). Ir Veselības ministrijas Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas priekšsēdētāja un Veselību veicinošo pašvaldību nacionālā tīkla padomes locekle. Interešu lokā ir skolēnu un pieaugušo veselības paradumi, jaundzimušo veselība, traumatisms.

 

Iveta Pudule – valdes locekle

Ārste-higiēniste (Ļeņingradas sanitārijas un higiēnas medicīnas institūts); ieguvusi zinātņu maģistra grādu veselības veicināšanā Bergenas universitātē. 33 gadu darba prakse dažādās sabiedrības veselības jomās. Strādā Slimību profilakses un kontroles centra Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļā par vecāko sabiedrības veselības analītiķi, pētot iedzīvotāju veselības paradumus un slimību riska faktorus. Ir Veselības ministrijas Uztura padomes un Veselību veicinošo pašvaldību nacionālā tīkla padomes locekle, Zemkopības ministrijas Pārtikas padomes locekle. Darbojas vairāku starptautisku veselības pētījumu koordinācijas padomēs.

 

Solvita Kļaviņa-Makrecka

Ieguvusi Veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātē. Ir Slimību profilakses nodaļas vadītāja Slimību profilakses un kontroles centrā un Latvijas Nacionālā veselību veicinošo pašvaldību tīkla koordinatore. Ir pieredze veselības veicināšanas pasākumu organizēšanā, semināru vadīšanā par veselības veicināšanas jautājumiem jauniešu un pašvaldību darbinieku auditorijām. Brīvajā laikā aizraujas ar renesanses un viduslaiku perioda Rietumeiropas dejām.

 

Toms Pulmanis

Ieguvis Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju un Veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). Absolvējis RSU doktora studiju programmu “Medicīna”; šobrīd izstrādā disertāciju pašnāvību pētniecības jomā. Strādā Slimību profilakses un kontroles centrā par Psihiskās veselības veicināšanas nodaļas vadītāju. Kā eksperts psihiskās veselības jautājumos pārstāv Latviju Eiropas Komisijas Garīgās veselības ekspertu grupā un ir Pasaules Veselības organizācijas sadarbības partneris. Brīvajā laikā skrien, nodarbojas ar jāšanas sportu un bauda labu kino.

 

Lauma Spriņģe

Ieguvusi Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju un medicīnas doktora zinātnisko grādu. Strādā RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā par docenti un profesionālās bakalaura studiju programmas “Sabiedrības veselība” vadītāju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar nacionāla mēroga sabiedrības veselības datu analīzi un uzraudzību. Brīvajā laikā patīk sportot, ceļot, baudīt labu kino un teātri.

 

Rita Kubuliņa

Rita Kubuliņa ieguvusi sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju Rīgas Stradiņa universitātē. Ikdienā darbojas seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā. Strādā biedrībā “Papardes zieds”, kur vada dažādus projektus  un vada neformālās izglītības nodarbības jauniešiem. Īpaša interese ir jauniešu veselības veicināšana. Brīvajā laikā ceļo un bauda kino.

 

Signe Subatniece

Beigusi RSU Sabiedrības  veselības fakultātes bakalaura un maģistra programmu. Kopš 2007. gada pētniece RSU Onkoloģijas institūtā un P. Stradiņa KUS Pārmantotā vēža konsultatīvā kabineta veselības veicināšanas koordinatore.