Valde (apstiprināta 22.04.2022.)

Anita Villeruša

Valdes priekšsēdētāja

Ārste-pediatre (Rīgas Medicīnas institūts); pabeigusi klīnisko ordinatūru un aspirantūru veselības aprūpes organizācijā un sociālajā medicīnā; ieguvusi medicīnas doktora zinātnisko grādu. Strādā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā kā asociētā profesore. Izveidojusi RSU Sabiedrības veselības fakultāti un teju 20 gadu garumā bijusi tās dekāne. Pārstāv Latviju Eiropas Sabiedrības veselības skolu asociācijā (ASPHER). Ir Veselības ministrijas Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas priekšsēdētāja un Veselību veicinošo pašvaldību nacionālā tīkla padomes locekle. Interešu lokā ir skolēnu un pieaugušo veselības paradumi, jaundzimušo veselība, traumatisms.

Aija Bukova-Žideļūna

Valdes priekšsēdētājas vietniece

Ieguvusi Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju, Veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē un medicīnas zinātnes doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī sociālo zinātņu maģistra grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē. RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente un Veselības komunikācijas maģistra studiju programmas direktore. Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece un SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) koordinatore Latvijā. Brīvajā laikā izbauda aktīvu atpūtu un ceļošanu, grāmatas un jogu.

Iveta Pudule

Ārste-higiēniste (Ļeņingradas sanitārijas un higiēnas medicīnas institūts); ieguvusi zinātņu maģistra grādu veselības veicināšanā Bergenas universitātē. 33 gadu darba prakse dažādās sabiedrības veselības jomās. Strādā Slimību profilakses un kontroles centra Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļā par vecāko sabiedrības veselības analītiķi, pētot iedzīvotāju veselības paradumus un slimību riska faktorus. Ir Veselības ministrijas Uztura padomes un Nacionālā veselību veicinošo pašvaldību tīkla padomes locekle, Zemkopības ministrijas Pārtikas padomes locekle. Darbojas vairāku starptautisku veselības pētījumu koordinācijas padomēs.

Toms Pulmanis

Ieguvis Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju, Veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē un medicīnas zinātnes doktora grādu Rīgas Stradiņa universitātē. RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāns un RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docents. Eksperts suicidoloģijas, psihiskās veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Brīvajā laikā makšķerē, skrien un bauda labu kino.

Solvita Kļaviņa-Makrecka

Ieguvusi Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju un Veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātē. Absolvējusi RSU doktora studiju programmu “Medicīna”, šobrīd kā zinātniskā grāda pretendente izstrādā disertāciju par pusaudžu nepietiekama miega jautājumiem. Līdzšinējā darba pieredze saistīta ar veselības veicināšanas darba koordināciju lokālā un nacionālā līmenī, strādājot Sabiedrības veselības aģentūrā, Veselības inspekcijā, Veselības ministrijā un Slimību profilakses un kontroles centrā. Šobrīd – docētāja RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā, profesionālās bakalaura studiju programmas “Sabiedrības veselība” vadītāja.

Irisa Zīle-Velika

Ieguvusi Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju un medicīnas doktora zinātnisko grādu. Strādā Slimību profilakses un kontroles centrā statistikas jomā, kā arī darbojas RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā kā lektors. Pamatdarbības jomas saistītas ar mātes un bērna veselību, veselības aprūpi, t.sk. perinatālās veselības sistēmas datu analīzi un uzraudzību. Pieredze dažādos starptautiskos projektos. Brīvajā laikā patīk ceļot, nodarboties ar jogu, lasīt un baudīt dabu.

Ilze Straume

Ieguvusi Sabiedrības veselības speciālista kvalifikāciju Rīgas Stradiņa universitātē un Veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē, absolvējot starpaugstskolu maģistra studiju programmu “Uzturzinātne”. Līdzšinējā darba pieredze saistīta gan ar uztura politikas izstrādi, strādājot Veselības ministrijā, gan šobrīd ar veselības  veicināšanas darba koordināciju nacionālā līmenī, strādājot Slimību profilakses un kontroles centrā par Veselības veicināšanas departamenta direktori. Pieredze dažādos starptautiskos projektos.