Sabiedrības veselība

„Veselība ir investīcija”

/PVO, Tallinas harta, 2008/

 Veselība kā vērtība ir bijusi nozīmīga jebkuros laikos un dzīves apstākļos, tomēr ir arī zināms, ka, lai cilvēks saglabātu un uzlabotu savu veselību, ir jārada tam labvēlīgi apstākļi, jo veselību nenosaka tikai iedzimtība. To lielā mērā ietekmē gan cilvēka dzīves un darba vide, gan arī dzīvesveids. Dzīvojot veselīgā vidē un sabiedrībā, cilvēkam ir daudz vieglāk saglabāt savu veselību un ikdienā īstenot veselīgu dzīvesveidu.

Sabiedrības veselība ir mūsdienīga un daudzpusīga zinātne un prakse, kuras darbība ir vērsta uz slimību un traumu profilaksi, veselībai nekaitīgas apkārtējās vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida veicināšanu iedzīvotāju vidū, kā arī veselības politikas veidošanu un veselības statistiku. Tās mērķis ir uzlabot visu iedzīvotāju veselību un palielināt kvalitatīvi un veselīgi nodzīvotos dzīves gadus, novēršot, mazinot un ierobežojot sliktas veselības cēloņus. Tā kā cilvēku veselību ļoti lielā mērā ietekmē gan viņu dzīves un darba vide, gan ikdienā īstenotais dzīvesveids, tad arī sabiedrības veselības darbības amplitūda ir plaša.

Sabiedrības veselības jomas:

  • Veselības veicināšana, izglītība un profilakse

Dinamiska un radoša sabiedrības veselības nozare, kuras ietvaros sabiedrības veselības speciālisti plāno, organizē un realizē veselības veicināšanas pasākumus par aktuālām veselības tēmām, piemēram, sirds veselību, veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm, ceļu satiksmes drošību.

 

  • Veselības aprūpes politika un organizācija

Šajā nozarē strādājošie speciālisti izstrādā un ievieš veselības aprūpes politiku, plāno un pārrauga veselības aprūpes resursu efektīvu izmantošanu, atbild par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu.

 

  • Epidemioloģija, veselības statistika

Sabiedrības veselības rādītāji (dzimstība, mirstība, saslimstība ar dažādām slimībām, kaitīgo ieradumu izplatība) ir mainīgi, tādēļ tiem regulāri jāseko līdzi, lai savlaicīgi konstatētu aktuālās problēmas. Ar veselību saistīto statistisko datu iegūšana, apkopošana un analīze, kā arī regulāru pētījumu veikšana par iedzīvotāju veselības stāvokli nodrošina uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu.

 

  • Epidēmiju, infekcijas slimību uzraudzība un novēršana, higiēna

Infekcijas slimības cilvēces vēsturē ir paņēmušas daudzas dzīvības, un joprojām to izplatības ierobežošana, uzraudzība un novēršana ir ļoti aktuāla sabiedrības veselības prioritāte. Šī joma nodrošina infekcijas slimību pretepidēmijas un profilakses pasākumus, vakcināciju, infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšanu.

 

  • Vides uzraudzība, vides drošība, darba aizsardzība

Aktuāls sabiedrības veselības darbības virziens, kas rūpējas par to, lai vide, kurā cilvēks ikdienā dzīvo (dzeramā ūdens kvalitāte, peldvietu drošība, gaisa kvalitāte, augsne u.c.) un strādā būtu veselībai nekaitīga un droša. Vides veselībā strādājošie speciālisti nodarbojas ar veselību ietekmējošo vides faktoru un darba apstākļu (putekļi, troksnis, piesārņojums u.c.) uzraudzību un negatīvās ietekmes uz veselību novēršanu.

 

  • Pārtikas drošība, uztura kvalitāte

Lai nodrošinātu nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas pieejamību iedzīvotājiem, šī nozare organizē un koordinē pārtikas aprites uzraudzību un kontroli „no lauka līdz galdam”.

Sabiedrības veselībā strādājošo speciālistu ikdienas darbs vispirms ir saistīts veselību, tās saglabāšanu un nevis ar slimību, traumu ārstēšanu vai pacientu rehabilitāciju.

Ikdienā sabiedrības veselību cilvēki sastop ik uz soļa: higiēnas ievērošanā, vakcinācijā un infekcijas slimību uzraudzībā, drošā pārtikā un nekaitīgā dzeramā ūdenī, rūpēs par gaisa kvalitāti un augsnes piesārņojuma novēršanā, aicinājumos veikt profilaktiskās veselības pārbaudes, smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežojumos, atstarotāju un drošības jostu lietošanā, kā arī daudzās citās aktivitātēs, kuru mērķis ir iedzīvotāju veselības saglabāšana un veicināšana.