Maģistra studiju programma

Maģistra līmeņa studijas sabiedrības veselībā piedāvā apgūt Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte.

Maģistra studiju programmas ietvaros studējošie apgūst zināšanas par sabiedrības veselības problēmu cēloņiem un to risinājumiem, par sabiedrības veselībā izmantotām teorijām un to pielietojumu pētniecībā un praksē, kā arī iegūst zināšanas pētnieciskā darba metodoloģijā un dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.

Vairāk informācijas šeit: http://www.rsu.lv/studiju-programma/sabiedribas-veseliba