Bakalaura studiju programma

Kā kļūt par sabiedrības veselības speciālistu?

Tā kā veselība ir fiziska, garīga un sociāla labklājība un ne tikai slimības neesamība, tad arī sabiedrības veselības speciālists ir visaptveroša profesija, kas piedāvā plašas izglītības un karjeras iespējas.

Bakalaura līmeņa studijas sabiedrības veselībā Latvijā piedāvā apgūt Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte. Bakalaura studiju programma sabiedrības veselībā izveidota 1997.gadā.

Lai kļūtu par sabiedrības veselības speciālistu, studentam bakalaura studiju programmas ietvaros ir jāapgūst plašs studiju kursu klāsts. Studenti mācās daudzus medicīniskos studiju kursus (anatomiju, fizioloģiju, bioķīmiju, mikrobioloģiju, iekšķīgās slimības, ķirurģiskās slimības, patoloģiju, infekcijas slimības), kā arī apgūst epidemioloģiju, kas studentam palīdz izprast slimību izplatību, to cēloņus, un statistiku, kas māca aprēķināt sabiedrības veselības radītājus. Lai izprastu ne tikai cilvēka veselību, bet arī izzinātu vidi, topošais sabiedrības veselības speciālists apgūst vides veselību un darba veselību, kurā mācās par vides un darba apstākļu ietekmi uz cilvēka veselību. Droša un kvalitatīva pārtika ir viens no galvenajiem sabiedrības veselības priekšnoteikumiem, tāpēc studenti apgūst pārtikas higiēnu, mācās pārtikas drošības un nekaitīguma prasības. Sabiedrības veselībai ļoti būtiska ir veselības veicināšana, izglītība un profilakse, tādēļ studiju laikā studenti padziļināti apgūst veselības veicināšanas metodes un to pielietošanu darbā ar sabiedrību. Lai saprastu, kā valstī tiek plānota, izstrādāta un organizēta veselības aprūpes sistēma, studenti mācās veselības aprūpes organizēšanu un menedžmentu. Topošajam sabiedrības veselības speciālistam ir jāpārzina arī ekonomikas un uzņēmējdarbības principi, tiesību pamati, psiholoģija, ētika, filozofija, socioloģija, sociālā medicīna – tie ir studiju kursi, kas nodrošina vispusīga priekšstata veidošanos par veselību.

Vairāk informācijas šeit: www.rsu.lv/studiju-programma/sabiedribas-veseliba