Atbalsti

Ja Jums ir idejas kopīgai sadarbībai, vai vēlaties sniegt biedrībai atbalstu, lūdzu, sazinieties ar biedrības valdi, rakstot uz lsva@lsva.lv.

Priecāsimies par finansiālu atbalstu biedrības mērķu realizēšanai un Latvijas sabiedrības veselības uzlabošanai!

Konts ziedojumiem: SEB banka, LV 87 UNLA 000 230 070 0044
Biedrības reģ. nr.: 40008010350
Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Korespondences adrese: Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010