Absolventu atziņas

Alise Krūmiņa, bakalaura (2007.), maģistra (2013.) programmu absolvente, sabiedrības veselības politikas veidotāja, divu bērnu mamma, sabiedrības veselības fane.

Studējot esmu ieguvusi zināšanas un prasmes, kurām būtu jābūt ikviena indivīda “mājas aptieciņā”. Caur šīm prasmēm tu spēj dzīvot tā, ka ieguvējs esi ne tikai pats, bet visa sabiedrība. Sabiedrības veselības speciālista rokās ir zelta atslēdziņa, ar kuru sabiedrībai mācīt piekļūt vienam no laimīgas dzīves stūrakmeņiem – veselībai. Neatkarīgi no tā, vai turpmāk dzīvē savu darbu veltīsi veselības veicināšanai, darba vides apstākļu uzlabošanai, infekcijas slimību izplatības mazināšanai, politikas veidošanai, vai kādam citam virzienam, studijas sabiedrības veselībā iemācīs meklēt, domāt, analizēt, rast atbilstošu risinājumu.

 

Lauma Spriņģe, bakalaura (2009.), maģistra (2011.) programmu absolvente, cilvēks, kuram lietu skaidrojums ar frāzi „tā tas vienkārši ir” nav pietiekošs

Studēt mani pamudināja sabiedrības veselības programmās piedāvātais plašais teorētisko un praktisko zināšanu loks apvienojumā ar RSU izglītības kvalitāti. Patiess gandarījums, ka apgūtās zināšanas un iemaņas ir noderīgas ikdienas darbā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Docētāju ieinteresētība, individuālā pieeja un augstās prasības attīstījušas spēju kritiski domāt un argumentēt viedokli. Sabiedrības veselības speciālista darba gala produkts nekad nebūs „no zila gaisa” radīts, bet gan balstīsies uz zinātniskiem pierādījumiem, lai rūpētos par ikviena sabiedrības locekļa veselības augstākā potenciāla sasniegšanu.

Dana Loizou, bakalaura (2001.), maģistra (2006.) programmu absolvente, ar darba pieredzi Latvijā un Lielbritānijā, ieguvusi doktora grādu epidemioloģijā Oksfordas universitātē

Studijas man deva zināšanas ne vien sabiedrības veselībā, bet arī citos ar veselību saistītos priekšmetos (mikrobioloģijā, fizioloģijā, psiholoģijā u.c.). Iegūtās zināšanas un prasmes pavēra iespēju saņemt stipendiju tālākām studijām Lielbritānijā. Sabiedrības veselības speciālists ir plaša profila speciālists, kura pienākumos var ietilpt iedzīvotāju veselības veicināšana (piem., izstrādājot programmas fiziskās aktivitātes veicināšanai), sabiedrības veselības aizsardzība (piem., no infekcijām – veicinot iedzīvotāju vakcināciju), darbs veselības aprūpes jomā (piem., izvērtējot veselības pakalpojumu pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām). 

 

Inese Gobiņa, bakalaura (2002.), maģistra (2004.) programmu absolvente, ieguvusi medicīnas doktora grādu apakšnozarē sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Sabiedrības veselības speciālists „specializējas” veselības jautājumu pētniecībā un risināšanā sabiedrības līmenī. Personīgi vērtīgākais, ko esmu ieguvusi studējot sabiedrības veselību, ir pētniecībai un sabiedrības veselības interešu aizstāvībai nepieciešamās prasmes. Sabiedrības veselības zināšanas un prasmes palīdz kļūt par interesantu un noderīgu cilvēku.

 

Daiga Sidoroviča, 2009.gada bakalaura programmas absolvente.

Sabiedrības veselības speciālists ir īsts amatu apvienojums – darbojas kā ārsts mājiniekiem, psihologs draugiem un kolēģiem, menedžeris aktīvās atpūtas organizēšanā, galu galā piešauj arī māksliniecisku devu ikdienai.

Ineta Meldere, 2008.gada bakalaura, 2010.gada maģistra programmas absolvente, praktizējoša socioniķe un lektore.

Liels ieguvums studējot, ir spēja orientēties dažādās medicīnas jomās un atrast nepieciešamo informāciju. Iegūtas fundamentālas zināšanas par sabiedrības veselības stāvokli Latvijā un pasaulē. Bagātīgs informācijas klāsts statistikas un epidemioloģijas jomā. Iemaņas veikt pētījumus un izvērtēt pētījuma ticamību. Izcilas prakses vietas deva plašu skatījumu uz realitātē notiekošo. Studijas dod iespēju apzināt visas veselības jomas un izvēlēties sev tīkamāko. Esmu sapratusi, ka vistuvākā man ir tieši cilvēku izglītošanas joma. Loloju sapni par doktorantūras studijām un ceru, ka kādu dienu varēšu būt pasniedzēja RSU.

Maija Pauniņa, 2013.gada bakalaura programmas absolvente

Attiecībā uz studiju laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm vēlos izcelt trīs lietas: plašāks redzējums uz problēmām, kopsakarību, cēloņsakarību saskatīšana; informācijas kritiska izvērtēšana; dzīvesveida maiņa – nespēja sadzīvot ar dubultmorāli (nedzīvot saskaņā ar tiem veselīga dzīvesveida principiem, par kuriem cenšos pārliecināt citus). Sabiedrības veselības speciālists ir kā tilts starp medicīnas personālu (ārstiem, māsām) un iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem nepieciešamā informācija jāpārtulko tiem saprotamā un uzrunājošā veidā. Šī speciālista uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem nodzīvot ne tikai garu, bet arī kvalitatīvu mūžu.

Ilona Segliņa, 2014.gada bakalaura programmas absolvente, savas veselīgās dzīves veidotāja.

Daudzpusīgās zināšanas ir viens aspekts, ko studijas sniedza; otra būtiska lieta – studijas man iemācīja „strādāt ar sevi”- plānot laiku, turpināt darbu, kad spēki ir izsīkuši, nepadoties grūtību priekšā, gūt aizrautību mācību procesā. Nenovērtējams ir nodibinātais kontakts ar mācībspēkiem, kuri vajadzības gadījumā palīdz arī pēc studiju beigām. Konstatēt būtiskākās problēmas veselības jomā, zināt labāko problēmas risinājumu, īstenot pasākumus, kas ne vien novērstu esošās problēmas, bet arī preventīvi pasargātu no to atkārtošanās – sabiedrības veselības speciālists var īstenot jebkuru no augstāk minētajiem ķēdes posmiem.